Edunvalvonta

Ylioppilaskunnan edunvalvonta on sosiaalipoliittista ja koulutuspoliittista toimintaa. Edunvalvonnan tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden yhteiskunnallista asemaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ylioppilaskunnan edunvalvonta on lakisääteinen tehtävä ja se pitää sisällään muun muassa neuvontaa, neuvottelua, opastusta, vuoropuhelua ja edustamista. Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden edunvalvonnasta vastaa ISYY.

Ainejärjestömme edunvalvonnan tehtävä on valvoa käytännön tasolla opiskelijoiden oikeuksien toteutumista, toimia opiskelijoiden tukena ja apuna epäselvissä tilanteissa. Edunvalvonnalla edistetään myös nykyisiä opetus- ja toimintakäytäntöjä yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Lue lisää opiskelijoiden edunvalvonnasta ISYY:n sivuilta